Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území Související dokumenty naleznete...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 Návrh závěrečného účtu

Oznámení o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení  o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

Výběrové řízení na pracovní místo – strážník obecní policie – Obecní policie Vestec

Výběrové řízení na pracovní místo – strážník obecní policie

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyrozumění (č.j. MěÚJ/05885/2017/DuI)

Vyrozumění (č.j. MěÚJ/05885/2017/DuI)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 601271/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj...

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00, (č.j. MHMP 584347/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00, (č.j. MHM 590615/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2016

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2016

Návrh 1. rozpočtového opatření DSO Dolnobřežansko na rok 2017

Návrh 1. rozpočtového opatření DSO Dolnobřežansko na rok 2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní...

Rozhodnutí – Stavební povolení

Rozhodnutí – Stavební povolení

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) (č.j. MHMP 381623/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017)

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Usnesení

Usnesení – o zrušení dražby movité věci ze dne 2.3.2017

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – exekutora JUDr. Jana Fendrycha na dražbu movité věci Moniky Laušové

Upozorňujeme občany, že od pátku 10.3.2017 budou vyváženy pouze zaplacené nádoby na odpad.

Upozorňujeme občany, že od pátku 10.3.2017 budou vyváženy pouze zaplacené nádoby na odpad.

7.03.2017

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Rozhodnutí – o úplné uzavírce ulice Vestecká dne 25.2.2017 od 14 do 15 hodin

Rozhodnutí – o úplné uzavírce ulice Vestecká dne 25.2.2017 od 14 do 15 hodin

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m Prahy (č.j. MHMP 216775/2017,sp.zn. S-MHMP 1571383/2015 UZR)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 13/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 13/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení Záměru

Oznámení Záměru

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Výpis usnesení

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 24.1.2017