Výpis usnesení z 18. Zasedání zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.9.2017

Výpis usnesení z 18. Zasedání zastupitelstva obce Vestec

Nařízení obce Vestec č. 1/2017, kterým se mění Nařízení obce Vestec č. 1/2011 o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích

Nařízení obce Vestec č. 1/2017

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Výzva – vyjádření k podanému odvolání

Výzva vyjádření k podanému odvolání Odvolání Pávkovi Odvolání...

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.9. 2017 v 18:30

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.9. 2017 v 18:30

Rozhodnutí o uzavírce ulice Vestecká, Rákosová, K Remízku II., U Parku, K Jahodárně, K Rybníku

Rozhodnutí o uzavírce ulice Vestecká, Rákosová, K Remízku II., U Parku, K Jahodárně, K Rybníku

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2017

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Napojení území STAR na metro D“

Posuzování vlivů na životní prostředí

Starosta obce Vestec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: strážník obecní policie

Starosta obce Vestec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: strážník obecní policie

16.08.2017

Starosta obce Vestec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: strážník obecní policie

Státní pozemkový úřad – oznámení

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Exekutorský úřad Praha 10 – Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Praha 10 – Dražební vyhláška

Územní Rozhodnutí o umístění stavby – Viladomy Vestec – Šátalka

Územní Rozhodnutí o umístění stavby – Viladomy Vestec – Šátalka

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území Související dokumenty naleznete...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 Návrh závěrečného účtu

Oznámení o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení  o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

Výběrové řízení na pracovní místo – strážník obecní policie – Obecní policie Vestec

Výběrové řízení na pracovní místo – strážník obecní policie

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyrozumění (č.j. MěÚJ/05885/2017/DuI)

Vyrozumění (č.j. MěÚJ/05885/2017/DuI)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 601271/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj...

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00, (č.j. MHMP 584347/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00, (č.j. MHM 590615/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2016

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2016

Návrh 1. rozpočtového opatření DSO Dolnobřežansko na rok 2017

Návrh 1. rozpočtového opatření DSO Dolnobřežansko na rok 2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní...

Rozhodnutí – Stavební povolení

Rozhodnutí – Stavební povolení

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) (č.j. MHMP 381623/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017)

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Usnesení

Usnesení – o zrušení dražby movité věci ze dne 2.3.2017