Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní...

Rozhodnutí – Stavební povolení

Rozhodnutí – Stavební povolení

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) (č.j. MHMP 381623/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017)

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Usnesení

Usnesení – o zrušení dražby movité věci ze dne 2.3.2017

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – exekutora JUDr. Jana Fendrycha na dražbu movité věci Moniky Laušové

Upozorňujeme občany, že od pátku 10.3.2017 budou vyváženy pouze zaplacené nádoby na odpad.

Upozorňujeme občany, že od pátku 10.3.2017 budou vyváženy pouze zaplacené nádoby na odpad.

7.03.2017

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Rozhodnutí – o úplné uzavírce ulice Vestecká dne 25.2.2017 od 14 do 15 hodin

Rozhodnutí – o úplné uzavírce ulice Vestecká dne 25.2.2017 od 14 do 15 hodin

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m Prahy (č.j. MHMP 216775/2017,sp.zn. S-MHMP 1571383/2015 UZR)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 13/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 13/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení Záměru

Oznámení Záměru

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Výpis usnesení

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 24.1.2017

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Oznámení o změně termínu zasedání Zastupitelstva obce Vestec konané dne 24.01.2017

Oznámení o změně termínu zasedání Zastupitelstva obce Vestec konané dne 24.01.2017

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18.01.2017 v 18:30 hod

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18.01.2017 v 18:30 hod

Zaslání návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu Vodojem Jesenice provozovatele Želivská provozní a.s. k vyjádření

Veřejné nahlížení do návrhu aktualizace bezpečnostního programu je možné do 30 dnů od vyvěšení v podatelně OÚ Vestec v úředních hodinách. Zaslání návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu Vodojem Jesenice provozovatele Želivská provozní a.s. k vyjádření...

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 14.12.2016

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 14.12.2016

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání společného jednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn vlny IV. Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání společného jednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn vlny IV. Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 14.12.2016 v 18.30 hodin

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 14.12.2016

Veřejná vyhláška – Z2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 2064149/2016)

Veřejná vyhláška – Z2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2017

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vestec ze dne 09.11.2016

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vestec  

Veřejná vyhláška o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3016/00 č.j.MHMP 1758035/2016

Veřejná vyhláška o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3016/00

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 č.j. MHMP 1995011/2016

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07

Výzva k podání nabídky na nájem restaurace “ Na Hřišti“

Výzva k podání nabídky na nájem restaurace “ Na Hřišti“ Přílohy

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 9.11.2016 v 18:30

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 9.11.2016 v 18:30

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejné oznámení č. 5/2016 o záměru pronájmu nemovitosti

Veřejné oznámení č. 5/2016 o záměru pronájmu nemovitosti

Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV č. Z2756/00, Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00, Z 2774/00, Z 2777/00, Z 2778/00, Z 2787/00, Z 2796/00, Z 2799/00, Z 2801/00, Z 2806/00, Z 2807/00, Z 2810/00, Z 2816/00, Z 2817/00, Z2819/00, Z 2823/00, Z 2825/00, Z 2828/00 a Z 2829/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, č.j. MHMP 1860392/2016, sp. zn. S-MHMP 1399934/2016

Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV č. Z2756/00, Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00, Z 2774/00, Z 2777/00, Z 2778/00, Z 2787/00, Z 2796/00, Z 2799/00, Z 2801/00, Z 2806/00, Z 2807/00, Z 2810/00, Z 2816/00, Z 2817/00, Z2819/00, Z 2823/00, Z 2825/00, Z 2828/00 a Z...

Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení Závěr zjišťovacího řízení – celé znění

Veřejné oznámení č. 4/2016 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 4/2016

Nedostatečně určitě zapsané osoby u katastru nemovitostí

...