Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám „Sběrný dvůr Vestec – stavební část“

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám „Sběrný dvůr Vestec – stavební část“