Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám „Sběrný dvůr Vestec – stavební část“

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám „Sběrný dvůr Vestec – stavební část“