Informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“

Informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“

 

Vložila: Naděžda Horáková