Oznámení o spojení územ.a stav. řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ „Nový kNN pro parc.č. 327/16 Vestec“

Oznámení o spojení územ.a stav. řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ „Nový kNN pro parc.č. 327/16 Vestec“

 

Vložila: Naděžda Horáková