Oznámení o spojení územ.a stav.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ „Rodinný dům včetně přípojek inženýrských sítí“

Oznámení o spojení územ.a stav.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ „Rodinný dům včetně přípojek inženýrských sítí“

Vložila: Naděžda Horáková