Oznámení o spojení územ. a staveb.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ – „Garáž + hobby, elektro přípojka, vsakovací jímka“

Vložila: Naďa Horáková  

Oznámení o spojení územ. a staveb.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ – „Garáž + hobby, elektro přípojka, vsakovací jímka“