Oznámení o spojení územ.řízení a řízení o povolení výjimky, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ „Neveřejná vrtaná studna“

Oznámení o spojení územ.řízení a řízení o povolení výjimky, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ „Neveřejná vrtaná studna“

Vložila: Naděžda Horáková