Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „Vedoucí úřadu – tajemník Obecního úřadu Vestec“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „Vedoucí úřadu – tajemník Obecního úřadu Vestec“