Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ na pozemku parc.č. 914/68 „Vrtaná studna“

Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ na pozemku parc.č. 914/68 „Vrtaná studna“

Vložila: Naděžda Horáková