Posuzování vlivů na životní prostředí – „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“

Posuzování vlivů na životní prostředí – „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“