Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Centrum služeb, výroby a komerce Vestec“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Centrum služeb, výroby a komerce Vestec“