Posuzování vlivů na životní prostředí – předání posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Napojení území STAR na metro D“

Posuzování vlivů na životní prostředí