Posuzování vlivů na životní prostředí – „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“

Posuzování vlivů na životní prostředí – „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“