Rozhodnutí o stavebním povolení a umístění stavby – „Samostatně stojící garáž Vestec“

Rozhodnutí o stavebním povolení a umístění stavby – „Samostatně stojící garáž Vestec“