Rozhodnutí o vrácení věci k novému projednání „stavba RD včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku par.č. 644/81“

Rozhodnutí o vrácení věci k novému projednání „stavba RD včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku par.č. 644/81“