Stanovisko k provedení záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“

Stanovisko k provedení záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“

Příloha