Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

19.12.2016

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje i v roce 2017

 

Ohlédnutí

 

Univerzita funguje ve Vestci od roku 2011 a proběhlo již 11 semestrů a 12 studentů absolvovalo daný studijní program (šest semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

 

Minulé téma „Genealogie – hledáme své předky“ vzbudila velký zájem studentů a studovalo nás devatenáct. Přednášky se tentokrát konaly v budově Biocevu. Zúčastnili jsme se mimo povinný program také dvou přednášek, které nám zprostředkoval ředitel Biocevu Prof. Mudr. Pavel Martásek DrSc. Přednášky byly úžasné, jedna na téma forezní medicína, přednášel doc. RNDr.Ivan Mazura, CSc. a druhá, velice zajímavá byla přednáška na téma obecné genetika, přednášel Doc.Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Máme příslib od pana Prof. Matáska, že v rámci dalšího semestru nám dohodne další zajímavé přednášky. Máme se tedy na co těšit.

Pro letní semestr 2016/2017 jsme si vybrali téma:

 

České dějiny a jejich souvislosti

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova a termíny 2017

 1. 2.     Češi, národ, stát
  21. 2.     Společnost a křesťanství
  7. 3.     Velmoži, knížata, králové
  21. 3.     Stříbro a moc
  4. 4.     Český král a římský panovník
  18. 4.     Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

 

Na www.e-senior.cz   se můžete podívat na další informace o studiu.

 

 

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě k nám přidat. Studium probíhá ve formě virtuálních přednášek na internetu.

 

Přednášky se budou konat opět v budově Biocevu, Vestec, Průmyslová 595

 

Začátek přednášek je vždy od 14.00 hod.

 

Poplatek za semestr je 300 Kč.

 

Zájemci se mohou přihlásit na:

OU Vestec tel. 313 035 501 nebo na tel. číslo 724 211 721, případně napsat na

e-mail:   jarolimkova@gmail.com

 

 

Libuše Jarolímková