Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 164/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 164/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 160/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 160/2017 Celková situace a detaily uzavíraných...

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.9.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.9.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček (2017/09/68) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček (2017/04/36) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Baráček...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6.10.2017

Termín konání Volební místnost Okrsková komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec Informace k vydání voličského průkazu Žádost o vydání voličského průkazu První zasedání okrskové volební komise Vydávání občanských průkazů – Městský úřad Černošice Oznámení o době a místě konání voleb do...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1479492/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2016

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2016

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 21.6.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 21.6.2017

DSO Dolnobřežansko 2017

DSO Dolnobřežansko 2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 05.04.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 05.04.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu pro roky 2018-2022, Rozpočtu obce Vestec pro rok 2017 a Rozpočtového opatření ze dne 24.1.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu pro roky 2018-2022, Rozpočtu obce Vestec pro rok 2017 a Rozpočtového opatření ze dne 24.1.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vestec – TJ Viktroria Vestec, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Spolek vesteckých seniorů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Spolek vesteckých seniorů