Usnesení o nařízení dražebního jednání – „Dražební vyhláška“ – Michal Jeřábek

Usnesení o nařízení dražebního jednání – „Dražební vyhláška“ – Michal Jeřábek