Územní rozhodnutí o umístění stavby „Chodník, dešťová kanalizace – Vestec“

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Chodník, dešťová kanalizace – Vestec“