Územní rozhodnutí o umístění stavby „Elektrická přípojka – nový kNN p.č. 922/7“

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Elektrická přípojka – nový kNN p.č. 922/7“