Územní rozhodnutí o umístění stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu V Úhoru a V Březí“

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu V Úhoru a V Březí“