Územní rozhodnutí o umístění stavby „Obytná zóna Vestec střed“

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Obetná zóna Vestec střed“