Územní rozhodnutí o umístění stavby „Vestec kVN, TS, kNN – p.č. 880/.. Hrnčíře“

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Vestec kVN, TS, kNN – p.č. 880/.. Hrnčíře“