Územní rozhodnutí o umístění stavby „Vestec – nový kVN pro parc.č. 294/1 – Ústav“

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Vestec – nový kVN pro parc.č. 294/1 – Ústav“

 

Vložila: Naděžda Horáková