Územní rozhodnutí o umístění stavby „Vrtaná studna“ – Hovorkovi

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Vrtaná studna“ – Hovorkovi