Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky „Sběrný dvůr Vestec – technické vybavení“

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky „Sběrný dvůr Vestec – technické vybavení“