Výzva k podání nabídky na nájem restaurace „Na Hřišti“

Výzva k podání nabídky na nájem restaurace „Na Hřišti“