Výzva k podání nabídky na podlimitní VZ „Dodávka nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 12 t s nosičem kontejnerů a 11 ks vanových kontejnerů“

Výzva k podání nabídky na podlimitní VZ „Dodávka automobilu o celkové hmotnosti do 12 t s nosičem kontejnerů a 11 ks vanových kontejnerů“