Zahájení zjišťovacího řízení – „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“

Zahájení zjišťovacího řízení – „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“