Závěr zjišťovacího řízení „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“

Závěr zjišťovacího řízení „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“