Pokácení stromu na návsi

Pokácení stromu na návsi

3.10.2016

 

Na základě znaleckého posudku, který vypracoval Ing. Luboš Fendrych, bylo obci doporučeno p o k á c e t  j a s a n, k t e r ý  s e n a c h á z í u autobusové zastávky U Klimešů ve směru na Opatov. Ze znaleckého posudku vyplývá, žže jasan byl napaden rezavcem štětinatým, což vede k šíření hniloby a tuto situaci již nelze zvrátit, a tedy nelze hodnotit provozní bezpečnost jasanu již nyní jinak, než jako nebezpečně a trvale snힾenou, která nepochybně bude nadále s postupem hniloby dřeva klesat, riziko zlomu hlavních větví neustále oslabovaných hnilobou dřeva je proto jižž nyní nebezpečně vysoké, což není na frekventovaném stanovišti přijatelné. Stanovisko znalce označuje stav jasanu jako havarijní – riziko rozpadu koruny je akutní. Sadovnická hodnota je na nejnižšží úrovni 1 bodu, provozní bezpečnost je značně snힾená a bude nadále klesat spostupem hniloby dřeva, kterou působí dřevokazná parazitická houba – rezavec štětinatý. Odborným ošetřením nelze zvýšit jeho provozní bezpečnost na dostatečnou úroveň – znalec tedy navrhuje předmětný jasan neprodleně vykácet z bezpečnostních důvodů – bezprostředně ohrožžuje okolí, hrozí škody značného rozsahu.

rezavec-1 rezavec-2