2. etapa uzavírky ulice Vestecká – od Vídeňské k ul. Na Průhoně (U Klimešů) – 30. 10. 2021 až 30. 11. 2021.

Rekonstrukce Vestecké ulice 2. etapa – úplná uzavírka

Upozorňujeme na úplnou uzavírku ulice Vestecká v úseku: křižovatka s ulicí Vídeňská až ke křižovatce s ulicí Na Průhoně a to od této soboty 30. 10. 2021 do 30. 11. 2021. Vjezd na Vesteckou v tomto úseku nebude možný (s výjimkou rezidentů). Pro přístup do jižní části obce Vestec (do ulice Ve Stromkách/ Okružní/ Lipová/ Nezvalova/ Werichova/ Máchova/ Erbenova) bude umožněn průjezd křižovatkou do ulice K Jahodárně.

Přístup bude povolen pouze majitelům či uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených v úseku stavby, tzn. nemovitostí v dotčeném úseku ulice Vestecká a nemovitostí v ulici U Hrubých. Provoz MHD zůstane zachován, stejně tak i provoz školních autobusů. Zastávka ranního školního autobusu Obecní úřad je od 2.11. 2021 přemístěna před budovu obecního úřadu, před zastávku linkového autobusu 326 směrem k Vídeňské.

Vjezd k obecnímu úřadu je možný pouze z ulice U Parku. Parkování u pošty pro zákazníky není po dobu uzavírky možné.

Rozhodnutí – 2.etapa ul. Vestecká

Mapa dopravního značení a objízdných tras – 2.etapa ul. Vestecká