Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob_katastr nem.