Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – MČ Praha – Křeslice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – MČ Praha – Křeslice

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Technické služby obce Vestec, p. o.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Technické služby obce Vestec, p. o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Technické služby obce Vestec, p. o.

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení

Doplnění odvolacího řízení

Doplnění odvolacího řízení ve věci odvolání Ing. Michala Kunce, Werichova 556, 252 50 Vestec, Jany Kuncové, Werichova 556, 252 50 Vestec, Markéty Pávkové, Nezvalova 553, 252 50 Vestec, Martina Pávka, Nezvalova 553, 252 50, proti rozhodnutí Městského úřadu Jesenice, stavebního úřadu, ze dne...

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 119612/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 31.1.2018

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 31.1.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání územního plánu Vestce formou opatření obecné povahy č. 1/2018

Opatření obecné povahy č. 1/2018 Územní plán ZDE  

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 31.1.2018

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 31.1.2018 v 18:30 hodin

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ul. U Hřiště, Na Hřišti, Hrnčířská, Průběžná, K Jahodárně

Rozhodnutí – povolení úplné uzavírky místní komunikace Vestecká

Rozhodnutí – povolení úplné uzavírky místní komunikace Vestecká 20.1.2018 od 15 hod do 16 hod

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Vestec ze dne 13.12.2017

Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Vestec ze dne 13.12.2017

Oznámení svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vln 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vln 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežnsko na rok 2018

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežnsko na rok 2018

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Územní rozhodnutí o umístění stavby – VTL plynovodní přípojka – Průmyslový a areálový plynovod Vestec

Územní rozhodnutí o umístění stavby – VTL plynovodní přípojka – Průmyslový a areálový plynovod Vestec

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2017

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2017

Rozhodnutí o povolení uzavírky ulice U Parku dne 3.12.2017 od 8:00 do 20:00 hodin

Rozhodnutí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na volby prezidenta České republiky

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2018

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 184/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 184/2017

Umístění autovraku na vybrané parkoviště

Umístění autovraku na vybrané parkoviště

21.11.2017

Umístění autovraku na vybrané parkoviště

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška  – Opatření obecné povahy

Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad – Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 (č.j. MHMP 1551472/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 164/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 164/2017

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 160/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 160/2017 Celková situace a detaily uzavíraných...

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.9.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.9.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6.10.2017

Termín konání Volební místnost Okrsková komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec Informace k vydání voličského průkazu Žádost o vydání voličského průkazu První zasedání okrskové volební komise Vydávání občanských průkazů – Městský úřad Černošice Oznámení o době a místě konání voleb do...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Výpis usnesení z 18. Zasedání zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.9.2017

Výpis usnesení z 18. Zasedání zastupitelstva obce Vestec

Nařízení obce Vestec č. 1/2017, kterým se mění Nařízení obce Vestec č. 1/2011 o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích

Nařízení obce Vestec č. 1/2017