Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2017

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2017

Rozhodnutí o povolení uzavírky ulice U Parku dne 3.12.2017 od 8:00 do 20:00 hodin

Rozhodnutí

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2018

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 184/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 184/2017

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška  – Opatření obecné povahy

Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad – Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 (č.j. MHMP 1551472/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 164/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 164/2017

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 160/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 160/2017 Celková situace a detaily uzavíraných...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

6.10.2017

Termín konání Volební místnost Okrsková komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec Informace k vydání voličského průkazu Žádost o vydání voličského průkazu První zasedání okrskové volební komise Vydávání občanských průkazů – Městský úřad Černošice Oznámení o době a místě konání voleb do...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Výpis usnesení z 18. Zasedání zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.9.2017

Výpis usnesení z 18. Zasedání zastupitelstva obce Vestec

Nařízení obce Vestec č. 1/2017, kterým se mění Nařízení obce Vestec č. 1/2011 o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích

Nařízení obce Vestec č. 1/2017

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1479492/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Výzva – vyjádření k podanému odvolání

Výzva vyjádření k podanému odvolání Odvolání Pávkovi Odvolání...

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.9. 2017 v 18:30

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.9. 2017 v 18:30

Rozhodnutí o uzavírce ulice Vestecká, Rákosová, K Remízku II., U Parku, K Jahodárně, K Rybníku

Rozhodnutí o uzavírce ulice Vestecká, Rákosová, K Remízku II., U Parku, K Jahodárně, K Rybníku

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2017

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání posudku o vlivech záměru na životní prostředí “Napojení území STAR na metro D”

Posuzování vlivů na životní prostředí

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Starosta obce Vestec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: strážník obecní policie

Starosta obce Vestec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: strážník obecní policie

16.08.2017

Starosta obce Vestec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: strážník obecní policie

Státní pozemkový úřad – oznámení

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Exekutorský úřad Praha 10 – Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Praha 10 – Dražební vyhláška

Územní Rozhodnutí o umístění stavby – Viladomy Vestec – Šátalka

Územní Rozhodnutí o umístění stavby – Viladomy Vestec – Šátalka

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území Související dokumenty naleznete...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 Návrh závěrečného účtu

Oznámení o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení  o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku