Oznámení o zahájení územního řízení – Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Oznámení o zahájení územního řízení – Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Veřejné oznámení č. 3/2020 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 3/2020 o záměru prodeje pozemku

Stavební povolení – komunikace, lokalita “U Rybníka”

Stavební povolení na stavbu pod názvem “Vestec – lokalita “U Rybníka” komunikace”“

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1217417/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí v centrální části hl. m. Prahy) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 1205877/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí v centrální části hl. m. Prahy) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací Vestec-úsek (1) Vestec-úsek...

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Usnesení – Zastavení řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka

Usnesení – Zastavení řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka

Usnesení o vyloučení územního řízení ze společného řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka

Usnesení o vyloučení územního řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha – Dejvice – Praha – Vršovice) (č.j. MHMP 992375/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha – Dejvice – Praha –...

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 17. 06. 2020

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 17. 06. 2020

Oznámení – zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení – zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2020 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2020 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 890790/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 815945/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově; MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 828502/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově; MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ...

Nařízení Rady města Černošice č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení Rady města Černošice č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 12, k.ú. Komořany, výstavba obytných domů) (MHMP 862288/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 12, k.ú. Komořany, výstavba obytných domů)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 861943/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 863186/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17. 06. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17. 06. 2020 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MHMP 816700/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj...

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 816040/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 815000/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj...

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 Výkaz Fin 12_2019 včetně příloh Výkazy Přílohy k...

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příloha 2_Situace ŠDV_1.díl_Jesenice,Zlatníky, Břežany příloha 4_detail Hodkovice příloha 5_napojení na okružní...

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Schválení závěrečného účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 Účetní výkazy k 31-12-2019 Správa nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy) (č.j. MHMP 720575/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m....

Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2020

Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j. 01319/2020/OU pro pana Nguyen Ngoc Bao

Ode dne 19.5.2020 je v podatelně obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, připravena k vyzvednutí písemnost č.j. 01319/2020/OU pro pana Nguyen Ngoc Bao, nar. 15.8.1951, ve věci určení příspěvku na péči nezletilého Jana B.. v dětském domově Tachov. Písemnost si může adresát vyzvednout v úředních hodinách...

Veřejné oznámení č. 1/2020 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2020 o záměru prodeje pozemku mapa

Exekutorský úřad Jičín – Dražební vyhláška – elektronická dražba – Usnesení č.j. 023 EX 00890/19-104

Exekutorský úřad Jičín – Dražební vyhláška – elektronická dražba – Usnesení č.j. 023 EX 00890/19-104

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 592933/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....