Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Oznámení – Zahájení územního řízení “Napojení území STAR na metro D”

Oznámení – Zahájení územního řízení “Napojení území STAR na metro D”

Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

RC Baráček uzavřen do 1.11.

RC Baráček uzavřen do 1.11.

19.10.2020

Z důvodu aktuálně platných nařízení byla dne 12.10. pozastavena činnost spolku Rodinné centrum Baráček z.s.. Věříme, že od listopadu se budeme moci zase osobně potkávat. Burza dětského oblečení se přesunula na facebook, kde jsme pro vás vytvořili facebookovou skupinu, která se jmenuje...

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 07. 10. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 07. 10. 2020 v 18:30 hodin

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 16. 09. 2020

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 16. 09. 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vestec pro roky 2021 až 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vestec pro roky 2021 až 2024

Rozhodnutí veřejná vyhláška

Rozhodnutí veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z3226/15, Z3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města...

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální...

Oznámení o době a místu konání voleb – vietnamský jazyk

Oznámení o době a místu konání voleb – vietnamský jazyk

Oznámení o době a místu konání voleb

Oznámení o době a místu konání voleb

Oznámení o konání školení okrskové volební komise

Oznámení o konání školení okrskové volební komise

Veřejná vyhálška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj...

Oznámení o zahájení územního řízení – Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Oznámení o zahájení územního řízení – Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1315212/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1317775/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Veřejné oznámení č. 3/2020 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 3/2020 o záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2962/00, Z 2964/00, Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 1237454/2020),

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2962/00, Z 2964/00, Z...

Stavební povolení – komunikace, lokalita “U Rybníka”

Stavební povolení na stavbu pod názvem “Vestec – lokalita “U Rybníka” komunikace”“

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav – 1236/04, 1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/04, 1335/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04 a 1349/04 ÚP sídelního útvaru HMP ( č.j. MHMP 1221091/2020)

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav – 1236/04, 1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/34, 1335/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 139/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04 a 1349/04 ÚP sídelního útvaru...

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny – 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 ÚP sídelního útvaru HMP ( č.j. MHMP 1222221/2020)

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 16  – 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 ÚP sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1217417/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí v centrální části hl. m. Prahy) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 1205877/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí v centrální části hl. m. Prahy) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací Vestec-úsek (1) Vestec-úsek...

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Usnesení – Zastavení řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka

Usnesení – Zastavení řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka