Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.3.2016 – Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Rozhodnutí Stavební povolení veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 26911/2018/ OSU)

Rozhodnutí Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.3.2016 – Popovičky

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Popovičky

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.3.2018- Modletice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Modeltice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Dolní Břežany

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Dolní Břežany

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 68/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 68/2018

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2018

Rozhodnutí – Krajský úřad Středočeského kraje (č.j 045437/2018/KUSK)

Rozhodnutí – Krajský úřad Středočeského kraje

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 28.03.2018

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 28.03.2018

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.3.2016

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.3.2016

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 55/2018 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunkaci

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 55/2018 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z3125/00 (č.j. MHMP 426359/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z3125/00

Návrh rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Návrh střednědobého rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu Mapa

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U1004/01, U1024/01, U1025/01, U1046/01, U1089/01, U1121/01, U1175/01, U1193/01, U1215/01, U1216/01, U1220/01, U1232/01, U1233/01, U1235/01, U1241/01, U1242/01, U1243/01, U1244/01, U1245/01, U1246/01, U1249/01, U1253/01, U1258/01 U1260/01, U1261/01, U1265/01, U1267/01, U1281/01, U1288/01, U1301/01, U1304/01, U1305/01 (č.j. MHMP 398532/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U1004/01, U1024/01, U1025/01, U1046/01, U1089/01, U1121/01, U1175/01, U1193/01, U1215/01, U1216/01, U1220/01, U1232/01, U1233/01, U1235/01, U1241/01, U1242/01, U1243/01, U1244/01, U1245/01, U1246/01,...

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 28.3.2018 od 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 28.3.2018 od 18:30 hodin

Veřejné oznámení č. 1/2018 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2018 o záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ZŠ – Obec Vrané nad Vltavou

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ZŠ – Obec Vrané nad Vltavou

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – MČ Praha – Křeslice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – MČ Praha – Křeslice

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Technické služby obce Vestec, p. o.

Návrh rozpočtu na rok 2018 – Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Sportoviště obce Vestec, p. o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Technické služby obce Vestec, p. o.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Technické služby obce Vestec, p. o.

Výběrové řízení na pracovníka školství – ÚMČ Praha – Libuš

Výběrové řízení na pracovníka školství – ÚMČ Praha – Libuš

Veřejná Vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn (č.j. MHMP 247484/2018)

Veřejná Vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 2843/00, 2854/00, 2856/00,2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00,2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00,...

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení

Doplnění odvolacího řízení

Doplnění odvolacího řízení ve věci odvolání Ing. Michala Kunce, Werichova 556, 252 50 Vestec, Jany Kuncové, Werichova 556, 252 50 Vestec, Markéty Pávkové, Nezvalova 553, 252 50 Vestec, Martina Pávka, Nezvalova 553, 252 50, proti rozhodnutí Městského úřadu Jesenice, stavebního úřadu, ze dne...

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 119612/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 31.1.2018

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 31.1.2018

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání územního plánu Vestce formou opatření obecné povahy č. 1/2018

Opatření obecné povahy č. 1/2018 Územní plán ZDE