Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2016 – Obec Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2016 – Obec Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.03.2016 – Obec Popovičky

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.03.2016 -Obec Popovičky

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Obec Dolní Břežany

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Obec Dolní Břežany

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovice

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

16.04.2019

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ Vestec 23.04.2019

Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ Vestec 23.04.2019

MÚ Jesenice – Oznámení o uložení písemnosti – Právnímu zástupci Josefa Paďoura

Oznámení o uložení písemnosti – Právnímu zástupci Josefa Paďoura

ÚP Praha-západ – burza práce

ÚP Praha-západ – burza práce

Výzva – inženýrské sítě a komunikace Vestec – lokalita U Rybníka

Výzva – inženýrské sítě a komunikace Vestec – lokalita U Rybníka

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27.03.2019

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27.03.2019

Oznámení – zahájení společného řízení – Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem

Oznámení – zahájení společného řízení – Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 01/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci používání zábavné pyrotechnicky na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 01/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci používání zábavné pyrotechnicky na veřejných prostranstvích

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 27.03.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 27.03.2019

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) parcely

Střednědobý výhled na roky 2020-2024 – DSO Dolnobřežansko

Střednědobý výhled na roky 2020-2024 – DSO Dolnobřežansko

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27.02.2019

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27.02.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vestec pro roky 2020 až 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vestec pro roky 2020 až 2024

Návrh rozpočtu pro rok 2019 Sportoviště obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2019 Sportoviště obce Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sportoviště obce Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sportoviště obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2019 Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2019 Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro roku 2019 Mateřská škola Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro roku 2019 Mateřská škola Vestec, p.o.

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 27.02.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 18/2019

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č....

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j.: MHMP 203642/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j.: MHMP 209610/019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2018, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2013

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2018 Příloha č. 2 – mapa

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1024/01, U1025/01, U1046/01, U1089/01 U1121/01, U1175/01, U1193/01, U1216/01, U1220/01, U1232/01, U1233/01, U1235/01, U1241/01, U1242/01, U1243/01, U1245/01, U1246/01 U1249/01, U1253/01, U1258/01, U1260/01, U1261/01, U1265/01, U1267/01, U1281/01, U1288/01, U1301/01, U1204/01, U1305/01 (č.j. MHMP 169742/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1024/01, U1025/01, U1046/01, U1089/01 U1121/01, U1175/01, U1193/01, U1216/01, U1220/01, U1232/01, U1233/01, U1235/01, U1241/01, U1242/01, U1243/01, U1245/01, U1246/01 U1249/01, U1253/01, U1258/01, U1260/01, U1261/01,...

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.1.2019

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.1.2019

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (MHMP 110784/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj...

Oznámení o zveřejnění – rozpočtové opatření ze dne 27.12.2018

Oznámení o zveřejnění – rozpočtové opatření ze dne 27.12.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U1020/01, U1217/01, U 1237/01, U1287/01 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MHMP 89161/2019)

VV U1020_01

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.1.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.1.2019

15.01.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.1.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 12.12.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 12.12.2018