Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (č.j. 41508/2019-MZE-16212)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (č.j. 41508/2019-MZE-16212)

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 52225/2019 OSU)

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 52225/2019 OSU)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha – Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova – Trojská lávka) (č.j. MHMP 1393365/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha – Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova – Trojská...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (č.j.: MHMP 1385282/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2019 kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2016 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2019 kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2016 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu

Oznámení Veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 125/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení Veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 125/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U1224/03, U1307/03, U1308/03, U1309/03, U1310/03, U1311/03, U1312/03, U1313/03, U1314/03, U1315/03, U1316/03, U1317/03, U1318/03, U1319/03, U1320/03, U1321/03, U1322/03, U1323/03, U1324/03, U1325/03 a U1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1277884/2019)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U1224/03, U1307/03, U1308/03, U1309/03, U1310/03, U1311/03, U1312/03, U1313/03, U1314/03, U1315/03, U1316/03, U1317/03, U1318/03, U1319/03, U1320/03, U1321/03, U1322/03, U1323/03, U1324/03, U1325/03 a U1326/03 Územního...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav U1350/05, U1351/05, U1352/05, U 1353/05, U1354/05, U1355/05, U1356/05, U1357/05 a U1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1277993/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav U1350/05, U1351/05, U1352/05, U 1353/05, U1354/05, U1355/05, U1356/05, U1357/05 a U1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1279753/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou – “Komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků, lokalita Z8 – Vestec” SO 101 komunikace

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou – “Komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků, lokalita Z8 – Vestec” SO 101...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her Příloha č. 1 OZV 2/2019  

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.06.2019

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.06.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.06.2019 v 18:30 hod

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.06.2019 v 18:30 hod

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkazy Přílohy k výkazům Výkaz...

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” (č.j. 059622/2019/KUSK)

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” Mapové...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů

Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko rok 2018

Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko rok 2018

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2018

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2018

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2887/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 838973/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2887/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 838973/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 839037/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP...

Rozhodnutí – společné povolení

Rozhodnutí – společné povolení

Volby do Evropského parlamentu 2019 – Výsledky voleb

Volby do Evropského parlamentu 2019 – Výsledky voleb

14.05.2019

Veškeré informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete na stránkách MV ČR. Od 9.5.2019 do 22.5. 16:00 je možné vydávat voličské průkazy voličům, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku. Žádost je možné podat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, písemně s ověřeným podpisem,...

Oznámení o místě a konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce oznamuje podle z. č 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24.5. 2019 od 14:00 do 22:00, a v sobotu 25.5. 2019 od 8:00 do 14:00. Volební místnost se nachází v...

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti – právnímu nástupci Jiřího Paďoura

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy celé znění dokumentu je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz...

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.03.2016 – Obec Dobřejovice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.03.2016 – Obec Dobřejovice

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby EP 2019

svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2016 – Obec Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2016 – Obec Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.03.2016 – Obec Popovičky

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.03.2016 -Obec Popovičky

Veřejná vyhláška – finančního úřadu pro Středočeský kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Veřejná vyhláška – finančního úřadu pro Středočeský kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Obec Dolní Břežany

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Obec Dolní Břežany

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovice

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

16.04.2019

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ Vestec 23.04.2019

Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ Vestec 23.04.2019

MÚ Jesenice – Oznámení o uložení písemnosti – Právnímu zástupci Josefa Paďoura

Oznámení o uložení písemnosti – Právnímu zástupci Josefa Paďoura

ÚP Praha-západ – burza práce

ÚP Praha-západ – burza práce

Veřejná vyhláška HMP – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav č. j. MHMP 561606/2019

Veřejná vyhláška HMP – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav č.j. MHMP 561606/2019