Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou – “Komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků, lokalita Z8 – Vestec” SO 101 komunikace

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou – “Komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků, lokalita Z8 – Vestec” SO 101...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her Příloha č. 1 OZV 2/2019  

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.06.2019

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.06.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.06.2019 v 18:30 hod

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.06.2019 v 18:30 hod

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkazy Přílohy k výkazům Výkaz...

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” (č.j. 059622/2019/KUSK)

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” Mapové...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů

Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko rok 2018

Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko rok 2018

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2018

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2018

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2887/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 838973/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2887/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 838973/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 839037/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP...

Rozhodnutí – společné povolení

Rozhodnutí – společné povolení

Volby do Evropského parlamentu 2019 – Výsledky voleb

Volby do Evropského parlamentu 2019 – Výsledky voleb

14.05.2019

Veškeré informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete na stránkách MV ČR. Od 9.5.2019 do 22.5. 16:00 je možné vydávat voličské průkazy voličům, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku. Žádost je možné podat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, písemně s ověřeným podpisem,...

Oznámení o místě a konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce oznamuje podle z. č 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24.5. 2019 od 14:00 do 22:00, a v sobotu 25.5. 2019 od 8:00 do 14:00. Volební místnost se nachází v...

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti – právnímu nástupci Jiřího Paďoura

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy celé znění dokumentu je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz...

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.03.2016 – Obec Herink

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.03.2016 – Obec Dobřejovice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.03.2016 – Obec Dobřejovice

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby EP 2019

svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.05.2013 – Obec Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2016 – Obec Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.03.2016 – Obec Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.03.2016 – Obec Modletice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.03.2016 – Obec Popovičky

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.03.2016 -Obec Popovičky

Veřejná vyhláška – finančního úřadu pro Středočeský kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Veřejná vyhláška – finančního úřadu pro Středočeský kraj – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Obec Dolní Břežany

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Obec Dolní Břežany

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013 – Obec Zlatníky – Hodkovice

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

16.04.2019

Zápis do Mateřské školy Vestec 13.05.2019

Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ Vestec 23.04.2019

Pozvánka na Den otevřených dveří v MŠ Vestec 23.04.2019

MÚ Jesenice – Oznámení o uložení písemnosti – Právnímu zástupci Josefa Paďoura

Oznámení o uložení písemnosti – Právnímu zástupci Josefa Paďoura

ÚP Praha-západ – burza práce

ÚP Praha-západ – burza práce

Veřejná vyhláška HMP – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav č. j. MHMP 561606/2019

Veřejná vyhláška HMP – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav č.j. MHMP 561606/2019

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Výzva – inženýrské sítě a komunikace Vestec – lokalita U Rybníka

Výzva – inženýrské sítě a komunikace Vestec – lokalita U Rybníka

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27.03.2019

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27.03.2019

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

Oznámení – zahájení společného řízení – Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem

Oznámení – zahájení společného řízení – Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 01/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci používání zábavné pyrotechnicky na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 01/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci používání zábavné pyrotechnicky na veřejných prostranstvích

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 27.03.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 27.03.2019

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) parcely