Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2021

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2021

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.12.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.12.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky výnamné změny Z 2600/00

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Technické služby obce Vestec, přísp. org.

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Technické služby obce Vestec, přísp. org.

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace

Rozhodnutí – Územní rozhodnutí Obecní úřad Dolní Břežany

Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o umístění stavby Obecní úřad Dolní Břežany

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09

Veřejná vyhlášky – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vnly 10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3061/10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.01.2021

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 16.12.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 16.12.2020

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 16.12.2020

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 16.12.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24 a Z...

Nařízení obce Vestec č. 1/2020

Nařízení obce Vestec č. 1/2020, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 16.12.2020 v 18:30 hodin

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 219/2020

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 219/2020

Výplata sociálního programu za rok 2020

Výplata sociálního programu za rok 2020

1.12.2020

Výplata sociálního programu za rok 2020 probíhá ve dnech:   Úterý 1.12.         8:00 – 12:00 Středa 2.12.       8:00 – 12:00 Čtvrtek 3.12.     8:00 – 12:00   Pondělí 7.12.      13:00 – 17:00 Úterý 8.12.         8:00 – 12:00 Středa 9.12.        8:00 –...

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2021

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2021

Veřejné oznámení č. 4/2020

Veřejné oznámení č. 4/2020

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Okružní křižovatka a nová stezka pro pěší a cyklisty v prostoru stávající křižovatky silnic III/0033, III/10114 v k. ú. Zdiměřice u Prahy

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Okružní křižovatka a nová stezka pro pěší a cyklisty v prostoru stávající křižovatky silnic III/0033, III/10114 v k. ú. Zdiměřice u...

Usnesení – Dražební vyhláška

Usnesení – Dražební vyhláška

Exekuční příkaz – č. j. EX 42/19-15 – Exekutorský úřad v Pardubicích

Exekuční příkaz – č. j. EX 42/19-15 – Exekutorksý úřad v Pardubicích

Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a vyložení návrhu změn map BPEJ

Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a vyložení návrhu změn map BPEJ

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 – Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 – Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace pro roky 2021 – 2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Usnesení – Oprava zřejmých nesprávností – Napojení území STAR na metroD

Usnesení – Oprava zřejmých nesprávností – Napojení území STAR na metro D

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vestec pro roky 2021 – 2024

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vestec pro roky 2021 – 2024

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 07.10.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 07.10.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Optické trasy ÚVT Internet, s.r.o. Vestec – Vídeňská, K Jahodárně, Agro Jesenice

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Oznámení – Zahájení územního řízení “Napojení území STAR na metro D”

Oznámení – Zahájení územního řízení “Napojení území STAR na metro D”