Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Vestec

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 235/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 235/2018

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 12.12.2018

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 12.12.2018

Rozhodnutí – povolení úplné uzavírky ulice U Parku

rozhodnutí – povolení úplné uzavírky komunikace U Parku

Veřejné oznámení č. 4/2018 o záměru pronájmu nemovitosti

Veřejné oznámení č. 4/2018 o záměru pronájmu nemovitosti

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2019

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2019

Výpis usnesení z 1. ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 5.11.2018

Výpis usnesení z 1. ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 5.11.2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 219/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 219/2018

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1767319/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.11.2018 od 18:30 hodin (pondělí)

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahu

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahu

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 2018/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 2018/2018 mapy

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 19.9.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 19.9.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vestec

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vestec

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 196/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 196/2018

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.9.2018

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.9.2018

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení – 51A 5/2018 – 18

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení – 51A 5/2018 – 18

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 15 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 15 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Zastupitelstev obcí – Informační leták pro národnostní menšiny 2018

Volby do Zastupitelstev obcí – Informační leták pro národnostní menšiny 2018

19.09.2018

Informacni letak pro narodnostni mensiny 2018_HU Informacni letak pro narodnostni mensiny 2018_UKR Informacni letak pro narodnostni mensiny 2018_VIE Informační leták pro národnostní menšiny 2018_BG Informační leták pro národnostní menšiny 2018_DE Informační leták pro národnostní menšiny 2018_GRE...

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.9.2018 v 18:30

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.9.2018 v 18:30

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 163/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 163/2018 mapy etap

Nařízení Středočeského kraje

Nařízení Středočeského kraje

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva obce Vestec 2018 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.6.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.6.2018

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konanéh dne 20.6.2018

Rozhodnutí – územní rozhodnutí

Rozhodnutí – územní rozhodnutí E.6.1 Seznam dotčených vlastníků trasou E.6.2 Seznam dotčených pozemků...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 121/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 121/2018

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti