Nařízení Rady města Černošice č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení Rady města Černošice č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17. 06. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17. 06. 2020 v 18:30 hodin

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 Výkaz Fin 12_2019 včetně příloh Výkazy Přílohy k...

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příloha 2_Situace ŠDV_1.díl_Jesenice,Zlatníky, Břežany příloha 4_detail Hodkovice příloha 5_napojení na okružní...

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Schválení závěrečného účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 Účetní výkazy k 31-12-2019 Správa nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy) (č.j. MHMP 720575/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m....

Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2020

Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j. 01319/2020/OU pro pana Nguyen Ngoc Bao

Ode dne 19.5.2020 je v podatelně obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, připravena k vyzvednutí písemnost č.j. 01319/2020/OU pro pana Nguyen Ngoc Bao, nar. 15.8.1951, ve věci určení příspěvku na péči nezletilého Jana B.. v dětském domově Tachov. Písemnost si může adresát vyzvednout v úředních hodinách...

Veřejné oznámení č. 1/2020 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2020 o záměru prodeje pozemku mapa

Exekutorský úřad Jičín – Dražební vyhláška – elektronická dražba – Usnesení č.j. 023 EX 00890/19-104 – povinná: Gabriela Koukalová, r. 1977, Vestecká čp. 3, Vestec

Exekutorský úřad Jičín – Dražební vyhláška – elektronická dražba – Usnesení č.j. 023 EX 00890/19-104

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 592933/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 592829/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vestec ZONA 1 Vestec ZONA 2

Rozhodnutí – Výstavba obytné zóny RD na pozemcích 814/52 až 814/72 Vestec

Rozhodnutí – Výstavba obytné zóny RD na pozemcích 814/52 až 814/72 Vestec

Veřejná vyhláška – Usnesení o opatrovnictví panu Nguyen Ngoc Bao

Ustanovení opatrovníka panu Nguyen Ngoc Bao, nar. 15.8.1951 ve věci stanovení příspěvku na péči jeho nezletilého syna Jana B.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 úprav Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 588061/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 úprav Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změn vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 587029/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změn vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 588008/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Veřejná vyhláška

Organizace zápisu do Mateřské školy Vestec

Organizace zápisu do Mateřské školy Vestec

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změn U 1353/05 vlny 05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 453673/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změn U 1353/05 vlny 05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 453958/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 453958/2020)

Oznámení o zahájení společného řízení – Výstavba obytné zóny RD na pozemcích 814/52 až 814/72 Vestec

Oznámení o zahájení společného řízení – Výstavba obytné zóny RD na pozemcích 814/52 až 814/72 Vestec

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (čj. MHMP 454331/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn Z 3164/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 453685/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn Z 3164/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení o zrušení termínu společného jednání o návrhu územního plánu Jesenice a vyhodnocení vlivů územního plánu Jesenice na udržitelný rozvoj území

Oznámení o zrušení termínu společného jednání o návrhu územního plánu Jesenice a vyhodnocení vlivů územního plánu Jesenice na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 454597/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP...

Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18. 03. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18. 03. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18. 03.2020 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18. 03.2020 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav – opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 311862/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav – opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 310555/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 241446/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....

Výzva k odstranění vozidla – Ford Mondeo RZ: 4J5 6934

Výzva k odstranění vozidla – Ford Mondeo RZ: 4J5 6934

Výzva k odstranění vraku – Renault RZ: 5M6 1988

Výzva k odstranění vraku – Renault RZ: 5M6 1988

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/1, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 204973/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/1, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHM 206134/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy