Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok...

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.06.2021

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupetelstva obce Vestec konaného dne 23.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny  – opakované veřejné projednání Z 2797/00

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 23.06.2021 v 18:30 hodin

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 23.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní časti Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

Veřejná vyhláška – Oznámení – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská...

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežanska za rok 2020

Informace k účetním výkazům DSO Dolnobřežansko sestavených k 31.12.2020 Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežanska za rok 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumíná hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2020 Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2020 DSO Dolnobřežansko...

Oznámení o zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

Oznámení o zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020 Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 Výkaz Fin 12_2020 včetně příloh Výkazy Přílohy k...

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 127/2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 127/2021

Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/13 a Z 3139/12

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3344/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3344/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 28.04.2021

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 28.04.2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021

Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2020

Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2020

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Veřejná vyhláška

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 28.04.2021 v 18:30 hodin

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 28.04.2021 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška

Městský úřad Černošice – Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

MÚ Černošice – Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20, Z 3383/20, Z 3384/20, Z 3385/20, Z 3386/20, Z 3387/20, Z 3388/20, Z  3389/20, Z 3390/20, Z 3391/20 a Z...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00

Veřejné oznámení č. 1/2021 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2021 o záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změna Z 2837/00

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 58/2021 – Uzavírka části ulice Na Průhoně

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 58/2021

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Veřejná vyhláška – Magistrát města Kladno, Odbor finanční

Veřejná vyhláška Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků

Návrh rozpočtu pro rok 2021 – Mateřská škola Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2021 – Mateřská škola Vestec, p.o.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2021

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2021

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.12.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.12.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00