Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace příloha-...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec Příloha –...

Návrh 1.úpravy rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Návrh 1.úpravy rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Územní opatření o stavební uzávěře pro ” koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” (spis. zn. 050475/2019/KUSK)

Územní opatření o stavební uzávěře pro ” koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” Příloha k územnímu opatření o stavební uzávěře pro: ” Tramvajová trať depo Písnice – Vestec –...

Usnesení – Dražební vyhláška

dražební vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj...

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy celé znění dokumentu je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského...

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 18.9.2019

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 18.9.2019

Rozhodnutí Veřejná vyhláška – Vestec – Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně

Rozhodnutí Veřejná vyhláška – Vestec – Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí agenda

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 a 3113/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1844589/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10,...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1848586/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Usnesení

Usnesení

Oznámení zahájení společného řízení

Oznámení zahájení společného řízení

Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění upraveného návrhu – Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění upraveného návrhu – Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Oznámení konání akce

Oznámení konání akce – 21.9.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18.9.2019 od 18:30 hod

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18.9.2019 od 18:30 hod

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1646303/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z...

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1673512/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (č.j. 41508/2019-MZE-16212)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (č.j. 41508/2019-MZE-16212)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního lánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1554200/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního lánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 52225/2019 OSU)

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 52225/2019 OSU)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha – Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova – Trojská lávka) (č.j. MHMP 1393365/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha – Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova – Trojská...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (č.j.: MHMP 1385282/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2019 kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2016 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2019 kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2016 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu

Oznámení Veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 125/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení Veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 125/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U1224/03, U1307/03, U1308/03, U1309/03, U1310/03, U1311/03, U1312/03, U1313/03, U1314/03, U1315/03, U1316/03, U1317/03, U1318/03, U1319/03, U1320/03, U1321/03, U1322/03, U1323/03, U1324/03, U1325/03 a U1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1277884/2019)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U1224/03, U1307/03, U1308/03, U1309/03, U1310/03, U1311/03, U1312/03, U1313/03, U1314/03, U1315/03, U1316/03, U1317/03, U1318/03, U1319/03, U1320/03, U1321/03, U1322/03, U1323/03, U1324/03, U1325/03 a U1326/03 Územního...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav U1350/05, U1351/05, U1352/05, U 1353/05, U1354/05, U1355/05, U1356/05, U1357/05 a U1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1277993/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav U1350/05, U1351/05, U1352/05, U 1353/05, U1354/05, U1355/05, U1356/05, U1357/05 a U1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m....

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1279753/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou – “Komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků, lokalita Z8 – Vestec” SO 101 komunikace

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením veřejnou vyhláškou – “Komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků, lokalita Z8 – Vestec” SO 101...

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her Příloha č. 1 OZV 2/2019  

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.06.2019

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.06.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.06.2019 v 18:30 hod

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.06.2019 v 18:30 hod

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkazy Přílohy k výkazům Výkaz...

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” (č.j. 059622/2019/KUSK)

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” Mapové...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů

Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko rok 2018

Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko rok 2018

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2018

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2018

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2887/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 838973/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2887/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 838973/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 839037/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP...