Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2020

Vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2020

Městský úřad Černošice – Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

MÚ Černošice – Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20, Z 3383/20, Z 3384/20, Z 3385/20, Z 3386/20, Z 3387/20, Z 3388/20, Z  3389/20, Z 3390/20, Z 3391/20 a Z...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00

Veřejné oznámení č. 1/2021 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2021 o záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změna Z 2837/00

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 58/2021 – Uzavírka části ulice Na Průhoně

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 58/2021

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Veřejná vyhláška – Magistrát města Kladno, Odbor finanční

Veřejná vyhláška Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků

Návrh rozpočtu pro rok 2021 – Mateřská škola Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2021 – Mateřská škola Vestec, p.o.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2021

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2021

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.12.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.12.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 U 1367/08

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav Z 1365/08 a U 1367/08

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky výnamné změny Z 2600/00

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Technické služby obce Vestec, přísp. org.

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Technické služby obce Vestec, přísp. org.

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu pro rok 2021 Sportoviště obce Vestec, příspěvková organizace

Rozhodnutí – Územní rozhodnutí Obecní úřad Dolní Břežany

Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o umístění stavby Obecní úřad Dolní Břežany

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09

Veřejná vyhlášky – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vnly 10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3061/10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.01.2021

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 16.12.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 16.12.2020

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 16.12.2020

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 16.12.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24 a Z...

Nařízení obce Vestec č. 1/2020

Nařízení obce Vestec č. 1/2020, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 16.12.2020 v 18:30 hodin

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 219/2020

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 219/2020

Výplata sociálního programu za rok 2020

Výplata sociálního programu za rok 2020

1.12.2020

Výplata sociálního programu za rok 2020 probíhá ve dnech:   Úterý 1.12.         8:00 – 12:00 Středa 2.12.       8:00 – 12:00 Čtvrtek 3.12.     8:00 – 12:00   Pondělí 7.12.      13:00 – 17:00 Úterý 8.12.         8:00 – 12:00 Středa 9.12.        8:00 –...

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2021

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2021