Návrh rozpočtu pro rok 2019 Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2019 Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro roku 2019 Mateřská škola Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro roku 2019 Mateřská škola Vestec, p.o.

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 27.02.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 18/2019

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č....

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j.: MHMP 203642/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j.: MHMP 209610/019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2018, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2013

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2018 Příloha č. 2 – mapa

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1024/01, U1025/01, U1046/01, U1089/01 U1121/01, U1175/01, U1193/01, U1216/01, U1220/01, U1232/01, U1233/01, U1235/01, U1241/01, U1242/01, U1243/01, U1245/01, U1246/01 U1249/01, U1253/01, U1258/01, U1260/01, U1261/01, U1265/01, U1267/01, U1281/01, U1288/01, U1301/01, U1204/01, U1305/01 (č.j. MHMP 169742/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1024/01, U1025/01, U1046/01, U1089/01 U1121/01, U1175/01, U1193/01, U1216/01, U1220/01, U1232/01, U1233/01, U1235/01, U1241/01, U1242/01, U1243/01, U1245/01, U1246/01 U1249/01, U1253/01, U1258/01, U1260/01, U1261/01,...

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.1.2019

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.1.2019

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (MHMP 110784/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj...

Oznámení o zveřejnění – rozpočtové opatření ze dne 27.12.2018

Oznámení o zveřejnění – rozpočtové opatření ze dne 27.12.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U1020/01, U1217/01, U 1237/01, U1287/01 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MHMP 89161/2019)

VV U1020_01

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.1.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.1.2019

15.01.2019

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 23.1.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 12.12.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 12.12.2018

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Vestec

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 235/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 235/2018

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 12.12.2018

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 12.12.2018

Rozhodnutí – povolení úplné uzavírky ulice U Parku

rozhodnutí – povolení úplné uzavírky komunikace U Parku

Veřejné oznámení č. 4/2018 o záměru pronájmu nemovitosti

Veřejné oznámení č. 4/2018 o záměru pronájmu nemovitosti

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2019

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2019

Výpis usnesení z 1. ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 5.11.2018

Výpis usnesení z 1. ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 5.11.2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 219/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 219/2018

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 1767319/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.11.2018 od 18:30 hodin (pondělí)

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahu

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahu

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 2018/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 2018/2018 mapy

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 19.9.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 19.9.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vestec

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vestec

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 196/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 196/2018

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.9.2018

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.9.2018

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení – 51A 5/2018 – 18

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení – 51A 5/2018 – 18

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 15 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 15 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy