Státní pozemkový úřad – oznámení

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Exekutorský úřad Praha 10 – Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Praha 10 – Dražební vyhláška

Územní Rozhodnutí o umístění stavby – Viladomy Vestec – Šátalka

Územní Rozhodnutí o umístění stavby – Viladomy Vestec – Šátalka

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2016

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2016

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 21.6.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 21.6.2017

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2017 o regulaci hlučných činností

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 21.06.2017

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhlášky – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 21.06.2017 v 18:30 hod

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Vestce a vyhodnocení vlivů územního plánu Vestec na udržitelný rozvoj území Související dokumenty naleznete...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2016 Návrh závěrečného účtu

Oznámení o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení  o provedení aktualizace BPEJ a vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Oznámení o zúžení předmětu žádosti – Viladomy Vestec – Šátalka

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2017 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 1/2017 o záměru prodeje pozemku

DSO Dolnobřežansko 2017

DSO Dolnobřežansko 2017

Výběrové řízení na pracovní místo – strážník obecní policie – Obecní policie Vestec

Výběrové řízení na pracovní místo – strážník obecní policie

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyrozumění (č.j. MěÚJ/05885/2017/DuI)

Vyrozumění (č.j. MěÚJ/05885/2017/DuI)

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 05.04.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 05.04.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 601271/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj...

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00, (č.j. MHMP 584347/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00, (č.j. MHM 590615/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2016

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2016

Návrh 1. rozpočtového opatření DSO Dolnobřežansko na rok 2017

Návrh 1. rozpočtového opatření DSO Dolnobřežansko na rok 2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Výpis usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 05.04.2017

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru “Napojení území STAR na metro D” na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání dokumentace vlivů záměru “Napojení území STAR na metro D” na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní...

Rozhodnutí – Stavební povolení

Rozhodnutí – Stavební povolení

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 5.4.2017 v 18:30 hodin

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu pro roky 2018-2022, Rozpočtu obce Vestec pro rok 2017 a Rozpočtového opatření ze dne 24.1.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu pro roky 2018-2022, Rozpočtu obce Vestec pro rok 2017 a Rozpočtového opatření ze dne 24.1.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) (č.j. MHMP 381623/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017)

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00

Usnesení

Usnesení – o zrušení dražby movité věci ze dne 2.3.2017

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – exekutora JUDr. Jana Fendrycha na dražbu movité věci Moniky Laušové

Upozorňujeme občany, že od pátku 10.3.2017 budou vyváženy pouze zaplacené nádoby na odpad.

Upozorňujeme občany, že od pátku 10.3.2017 budou vyváženy pouze zaplacené nádoby na odpad.

7.03.2017

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání