Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Technické služby obce Vestec, p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Sportoviště obce Vestec,p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Sportoviště obce Vestec,p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Mateřská škola Vestec,p.o.

Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Mateřská škola Vestec,p.o.

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 18.12.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 18.12.2019

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3346/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3346/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Oznámení Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 15. 01. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 15. 01. 2020 v 18:30 hodin

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 10.12.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 10.12.2019

Oznámení zahájení společného řízení

Oznámení zahájení společného řízení

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 10. 12. 2019

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 10. 12. 2019

Rozhodnutí – územní rozhodnutí

Rozhodnutí – územní rozhodnutí Městský úřad Jesenice Mapa

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu  

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy”

Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy”...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2326610/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 2326590/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj...

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ( č.j. MHMP 2328260/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ( č.j. MHMP...

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec v úterý 10.12.2019 v 18:00 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec v úterý 10.12.2019 v 18:00 hodin

Rozhodnutí u úplné uzávírce místní komunikace ulice Vestecká

rozhodnutí mapa

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2312080/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč pro roky 2020-2022 Mateřská škola Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč pro roky 2020-2022 Mateřská škola Vestec, p.o.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, přísp. org.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, přísp. org.

Veřejné oznámení č. 1/2019 o záměru směny pozemků

Veřejné oznámení č. 1/2019 o záměru směny pozemků pozemky  

Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2020

návrh rozpočtu pro 2020

Oznámení o pokračování územního řízení

Oznámení o pokračování územního řízení

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/7, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07,U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2164953/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/7, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07,U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace příloha-...

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec Příloha –...

Návrh 1.úpravy rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Návrh 1.úpravy rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 18.09.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 18.09.2019

Územní opatření o stavební uzávěře pro ” koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” (spis. zn. 050475/2019/KUSK)

Územní opatření o stavební uzávěře pro ” koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” Příloha k územnímu opatření o stavební uzávěře pro: ” Tramvajová trať depo Písnice – Vestec –...

Usnesení – Dražební vyhláška

dražební vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09,  Z 3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1940381/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z...

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj...

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy celé znění dokumentu je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského...

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 18.9.2019

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 18.9.2019

Rozhodnutí Veřejná vyhláška – Vestec – Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně

Rozhodnutí Veřejná vyhláška – Vestec – Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí agenda

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 a 3113/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1844589/2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10,...