Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.6.2018 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.6.2018 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (č.j.MHMP 898531/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (č.j. MHMP 854065/2018)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejné oznámení č. 3/2018 o záměru směny pozemků

Veřejné oznámení č. 3/2018 o záměru směny pozemků Geometrický plán

Veřejné oznámení č. 2/2018 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2018 o záměru prodeje pozemků Geometrický plán 1. Geometrický plán č....

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2017 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2017 Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (č.j. MHMP 761992/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Dražební vyhláška dle §16 a §20 zák. č. 26/2000 Sb. č.j. 35017

Dražební vyhláška dle §16 a §20 zák. č. 26/2000 Sb. č.j. 35017

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017 pPříloha č. 1 k Souhrnné zprávě DSO 2017 – Plnění rozpočtu DSO za rok 2017 Příloha č. 2 k Souhrnné zprávě DSO 2017 – Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok...

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání tab 1 tab...

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.3.2016 – Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Rozhodnutí Stavební povolení veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 26911/2018/ OSU)

Rozhodnutí Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 616790/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Výzva k odstranění vraku

Výzva k odstranění vraku – Fiat RZ 1AE 8715

Výzva k odstranění vraku

Výzva k odstranění vraku – Mazda RZ AKY 7569

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.03.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 28.03.2018

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.3.2016 – Popovičky

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Popovičky

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.3.2018- Modletice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Modeltice

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Dolní Břežany

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Dolní Břežany

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 68/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 68/2018

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2018

Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj (č.j. MHMP 576656/2018)

Informace Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 584850/2018) Informace o doplnění vystavené dokumentace – chyba ve zveřejněných schématech...

Rozhodnutí – Krajský úřad Středočeského kraje (č.j 045437/2018/KUSK)

Rozhodnutí – Krajský úřad Středočeského kraje

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 28.03.2018

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 28.03.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 489102/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.3.2016

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 17.3.2016

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 55/2018 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunkaci

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 55/2018 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z3125/00 (č.j. MHMP 426359/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z3125/00

Návrh rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Návrh střednědobého rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu Mapa