Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vestec

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vestec

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 196/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 196/2018

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.9.2018

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19.9.2018

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení – 51A 5/2018 – 18

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení – 51A 5/2018 – 18

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 15 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 15 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 – Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Zastupitelstev obcí – Informační leták pro národnostní menšiny 2018

Volby do Zastupitelstev obcí – Informační leták pro národnostní menšiny 2018

19.09.2018

Informacni letak pro narodnostni mensiny 2018_HU Informacni letak pro narodnostni mensiny 2018_UKR Informacni letak pro narodnostni mensiny 2018_VIE Informační leták pro národnostní menšiny 2018_BG Informační leták pro národnostní menšiny 2018_DE Informační leták pro národnostní menšiny 2018_GRE...

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.9.2018 v 18:30

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 19.9.2018 v 18:30

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 163/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 163/2018 mapy etap

Nařízení Středočeského kraje

Nařízení Středočeského kraje

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva obce Vestec 2018 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.6.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 20.6.2018

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konanéh dne 20.6.2018

Rozhodnutí – územní rozhodnutí

Rozhodnutí – územní rozhodnutí E.6.1 Seznam dotčených vlastníků trasou E.6.2 Seznam dotčených pozemků...

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 121/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 121/2018

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.6.2018 v 18:30 hodin

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 20.6.2018 v 18:30 hodin

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (č.j.MHMP 898531/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (č.j. MHMP 854065/2018)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Veřejné oznámení č. 3/2018 o záměru směny pozemků

Veřejné oznámení č. 3/2018 o záměru směny pozemků Geometrický plán

Veřejné oznámení č. 2/2018 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2018 o záměru prodeje pozemků Geometrický plán 1. Geometrický plán č....

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2017 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2017 Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (č.j. MHMP 761992/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti

Dražební vyhláška dle §16 a §20 zák. č. 26/2000 Sb. č.j. 35017

Dražební vyhláška dle §16 a §20 zák. č. 26/2000 Sb. č.j. 35017

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017 pPříloha č. 1 k Souhrnné zprávě DSO 2017 – Plnění rozpočtu DSO za rok 2017 Příloha č. 2 k Souhrnné zprávě DSO 2017 – Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok...

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání tab 1 tab...

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.3.2016 – Vrané nad Vltavou

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Ohrobec

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Rozhodnutí Stavební povolení veřejnou vyhláškou (č.j. MUCE 26911/2018/ OSU)

Rozhodnutí Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 616790/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy