ATS na Vídeňské ulici

ATS na Vídeňské ulici

2.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2012 – ATS – na Vídeňské ulici v blízkosti firmy Rupexim vzniká nové dílo pro posílení dodávky pitné
vody pro celou komerční zónu v hodnotě 2 mil Kč, financování zajišťují
firmy sídlící v nové severní průmyslové zóně u kruhového objezdu. Dokončena by měla být do konce roku 2012.