Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací Vestec-úsek (1) Vestec-úsek...

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

23.07.2020

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody v úterý 28. 07. 2020 9:00 – 13:00 zasažená lokalita: ulice Čechova, U Hřiště, Na Hřišti

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

Letní provoz obecního úřadu

Letní provoz obecního úřadu

16.07.2020

Letní provoz obecního úřadu