Dětský den 2.6.2019 od 14:00 hod.

Dětský den 2.6.2019 od 14:00 hod.

16.05.2019

...

Volby do Evropského parlamentu 24.5.-25.5.2019

Volby do Evropského parlamentu 24.5.-25.5.2019

14.05.2019

Veškeré informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete na stránkách MV ČR. Od 9.5.2019 do 22.5. 16:00 je možné vydávat voličské průkazy voličům, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku. Žádost je možné podat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, písemně s ověřeným podpisem,...

Metodické cvičení zdravotnických družstev SOS 2019 EXTREME Urban edition 10.-12.5.2019

Metodické cvičení zdravotnických družstev SOS 2019 EXTREME Urban edition 10.-12.5.2019

9.05.2019

...

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti – právnímu nástupci Jiřího Paďoura

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy celé znění dokumentu je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz...