Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj...

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 Výkaz Fin 12_2019 včetně příloh Výkazy Přílohy k...

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příloha 2_Situace ŠDV_1.díl_Jesenice,Zlatníky, Břežany příloha 4_detail Hodkovice příloha 5_napojení na okružní...