Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežnsko na rok 2018

Návrh rozpočtu DSO Dolnobřežnsko na rok 2018

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2017

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 13.12.2017

Rozhodnutí o povolení uzavírky ulice U Parku dne 3.12.2017 od 8:00 do 20:00 hodin

Rozhodnutí

Volby prezidenta České republiky 2018

Volby prezidenta České republiky 2018

1.12.2017

Termín konání voleb prezidenta republiky Voličské průkazy Žádost o vydání voličského průkazu Informace o počtu...