Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok...

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 23.06.2021

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne...

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 167/2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č....

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů