Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.06.2021

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupetelstva obce Vestec konaného dne 23.06.2021

Pomoc pro obce zasažené tornádem

Pomoc pro obce zasažené tornádem

25.06.2021

Bližší informace jak pomoci obcím zasažených tornádem naleznete zde.

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18…

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3300/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3305/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18,...