Městský úřad Černošice – Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

MÚ Černošice – Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

Svoz odpadu o vánočních svátcích (52. a 53. týden)

Svoz odpadu o vánočních svátcích (52. a 53. týden)

14.12.2020

Svoz odpadu o vánočních svátcích bude probíhat následovně: 52. týden – v pátek 25.12.2020 (všechny nádoby bez ohledu na 14 denní svozy) 53. týden – v sobotu 02.01.2021 (všechny nádoby bez ohledu na 14 denní svozy) 1. týden v pátek 08.01.2021 (pravidelný svoz – pouze týdenní...

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

24.11.2020

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou k dispozici dle vývoje počasí do cca 20.12.2020. Při déletrvajících mrazech budou VKO kontejnery staženy. Následně lze VKO kontejner využít ve sběrném dvoře – Na Průhoně 159.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Okružní křižovatka a nová stezka pro pěší a cyklisty v prostoru stávající křižovatky silnic III/0033, III/10114 v k. ú. Zdiměřice u Prahy

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – Okružní křižovatka a nová stezka pro pěší a cyklisty v prostoru stávající křižovatky silnic III/0033, III/10114 v k. ú. Zdiměřice u...

Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a vyložení návrhu změn map BPEJ

Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a vyložení návrhu změn map BPEJ