Chodník a veř. osvětlení v ulici Průmyslová

Chodník a veř. osvětlení v ulici Průmyslová

25.01.2010

Na realizaci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Průmyslová je zpracována studie, v současné době se řeší majetko-právní vztahy, které jsou nutné pro jeho vybudování.