Chodník Safina – Motel U Krbu

Chodník Safina – Motel U Krbu

25.01.2010

Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec

 

Obec plánuje vybudování chodníku, který umožní bezpečný přístup od autobusové zastávky Safina až po Motel U Krbu. V současné době je na tento projekt zpracovávána dokumentace. Na realizaci projektu bude žádáno o dotaci.

Chodník, který začne u autobusové zastávky u SAFINy apovede podél Vídeňské ulice až k Motelu U Krbu, čímž zajistí bezpečnýpřístup do objektů podél Vídeňské je v současné době projednávánv územním řízení.