Cyklostezka do Jesenice

Cyklostezka do Jesenice

23.07.2018

V tomto týdnu byly dokončeny přípravné práce. Stavbu “cyklostezky” (stezky pro pěší a cyklisty) bude realizovat Stavební společnost Šlehofer, s. r. o. s termínem dokončení do 2 měsíců od předání stavby. Stavba by tak měla být dokončena do poloviny září. Stavba je rozdělena na část cyklostezky a část chodníku v intravilánu obce Vestec. Část chodníku v intravilánu obce Vestec bude realizovat spol. PSS Bohemia, s. r. o. (od parkoviště restaurace U Klimešů po areál Agra).

Stavba obsahuje novou stezku pro chodce a cyklisty celkové délky 604m mezi obcí Vestec a městem Jesenice (od areálu Agra po křížení ul. K Rybníku x Vestecká v Jesenici) podél účelové komunikace (ul. na Průhoně) s navazující výstavbou chodníku celkové délky 144,1m, podél komunikace (ul. Na Průhoně) v intravilánu obce. Stezka pro chodce a cyklisty bude s krytem z asfaltového betonu, chodník s povrchem z betonové dlažby. Odvodnění je řešeno podélným a příčným spádem do okolního terénu.

Stavba tak plynule navazuje na dokončenou cyklostezku Zdiměřice – Vestec z přelomu května/června. Dokončením tohoto úseku dojde k propojení Zdiměřic, Vestce a Jesenice a zároveň bude zajištěn komfort a bezpečnost všech občanů.

Investorem akce je obec Vestec ve spolupráci s městem Jesenice dle “Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Cyklostezka Vestec – Jesenice”.

Text byl převzat z webových stránek obce Jesenice.

Koordinacni situace