Cyklostezky

Cyklostezky

19.03.2011

Odpovědné osoby za realizaci:

Tibor Švec  Eduard Jarolímek

7.10.2011 Podrobnosti ke kontrole projektu Cyklostezky Vestec naleznete ZDE

17.4.2011 od 15:00 proběhne slavnostní otevření cyklostezek a tím ukončení projektu Cyklostezky I.

23.3.2011 – Asfalt je finálně položen, dokončují se terénní úpravy pro které je využíván sediment z rybníka, jako velmi kvalitní zemina.

14.3.2011 – Začala finální pokládka asfaltových povrchů, stezky jsou osazeny novými dopravními značkami. V obci jsou zavedeny oboustranné jednosměrky pro cyklisty.

5.1.2011 – Práce se zastavily, bude sse pokračovat na jaře.

27.11.2010 – Práce komplikovalo počasí a tak jsou termíny ve skluzu, každopádně se začalo již asfaltovat a obě ramena cyklostezek se blíží do finále.

14.11.2010 – Fotodokumentace jak nám rostou cyklostezky naleznete ZDE.

8.11.2010 – Probíhá realizace stavby cyklostezek (od 18.10) směr rybník – Jahodárna, 9.11 dojde k zaměření cyklostezky rybník – Hrnčíře..

7.10.2010 – Dne 5.10.2010 zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s firmou SUBTERRA a.s. IČ: 45309612 ve výši 13 855 842,95,- Kč bez DPH. (Částku 6 075 000,- čerpá obec Vestec z dotace, která má platnost do konce roku 2010). Výše nákladů je ovlivněna stanoviskem HZS(Hasičský záchranný sbor), který vyžaduje formu výstavby, aby byla použitelná i pro automobily HZS a rychlostí výstavby.

7.10.2010 – Startují přípravné práce na budování dvou ramen cyklostezek. Cyklostezky by měli v budoucnu zajistit dojezd od Vesteckého rybníka do Prahy – Kunratic a Prahy – Hrnčíř po asfaltových cestách. V obou koncích se napojí na systém cyklostezek Hlavního města Prahy. Cílem je propojit Prahu s Týncem nad Sázavou a tedy i Vestec přispěje k tomuto cíli. Termín dokončení je ještě rok 2010.

30.8.2010 – Probíhá výběr firmy na realizaci, které se přihlásily do výběrového řízení

21.6.2010 – Obec získala dotaci  6.075.000 Kč na cyklostezky od Státního fondu dopravní infrastruktury. Schválení ZDE.

20.3.2010 – Obec Vestec podala žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na projekt výstavby Vesteckých cyklostezek ve výši 8 065 426,85 Kč z celkové výše 10 753 902,47 Kč. Evidence, vyhodnocení a zasedání komise SFŽI proběhne do 30. 04. 2010.

20.3.2010 – příprava žádosti o dotaci na cyklostezky. Termín rozhodnutí je Duben 2010.

8.3.2010 – Bylo získáno stavební povolení na cyklostezky ZDE.

 

Na základě podnětu členů Komise pro dopravu a bezpečnost byla zpracována projektová dokumentace pro výstavbu cyklostezek na územi obce Vestec. Je plánováno jak napojení na cyklostezku v Kunraticích a na okolní obce v jihovýchodním regionu.

Studii připravenou komisí pro Dopravu a bezpečnost naleznete ZDE.