Vollständige Schließung der ul. Vestecká im Abschnitt vom Wasserwerk bis Klimešům vom 11.10. bis 31.10.

Od pondělí 11.10. do konce měsíce bude z důvodu plánované rekonstrukce povrchu Vestecké ulice úplně uzavřen úsek od vodárny ke Klimešům. Vjezd bude povolen pouze rezidentům z dané lokality. Zachován bude provoz linky 326 a školních autobusů. Ostatní vozidla musí využívat objízdné trasy přes Jesenici.

Plánovaná rekonstrukce povrchu Vestecké ulice proběhne ve dvou etapách. Druhá etapa rekonstrukce bude zahájena pravděpodobně začátkem listopadu a bude se týkat úseku od Klimešů až po Vídeňskou! Oblast bude průjezdná jen pro autobusy a pro rezidenty. K ukončení prací by mělo dojít do 31.12.2021.

Wir entschuldigen uns für die Komplikationen, die mit dieser schwierigen Rekonstruktion verbunden sind, und bitten Sie um Geduld. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird auch die neue Ampel an der Kreuzung Vestecká x Ve Stromkách in Betrieb genommen.

In der Vestecky-Liste vom Juni haben wir Sie über den geplanten Umbau informiert.

 

Obec Vestec povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace v ulici Vestecká z důvodu opravy komunikace.  Rozhodnutí