Vollsperrung der Straße K Jahodárně im Abschnitt Na Spojce-Na Suchých für den Umbau für 6 Monate

Od středy 5.1.2022 až do 30.6.2022 bude pro veškerý provoz uzavřena komunikace ulice K Jahodárně v úseku Na Spojce – Na Suchých z důvodu rekonstrukce této komunikace. Rekonstrukce začne frézováním komunikace a přeložkami inženýrských sítí, poté bude přistoupeno k samotné rekonstrukci.

Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd z ulice Na Spojce k areálu Agro Jesenice a ČOV Vestec. V jižním úseku komunikace K Jahodárně (Na Suchých – Vestecká) bude po celé její délce obousměrný provoz. Komunikace budou označeny odpovídajícím dopravním značením.

Povolení_rekonstrukceKJahodarne.pdf

Dopravní značení.pdf